Scotch® No.35 (3/4 in. x 66 ft (20 m))
สก๊อตช์® เบอร์ 35 เทปพันสายไฟ
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเทป Scotch® Super33+™โดยสีของเทปใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบอกเฟส เพื่อความปลอดภัย ทนแสงอัลตราไวโอเลต (UV) และมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดีสีไม่ซีดจาง

[product_page id=”5877″]
[product]