Images ABB Contactor

ABB Contactor 6_1

ABB Contactor Timers (CT)

ABB Contactor Timers (CT) ตัวตั้งเวลาชนิดอิเลคทรอนิคส์ สำหรับรุ่น AF เท่านั้น ใช้สำหรับสตาร์ทเตอร์แบบสตาร์เดลต้า แรงดันไฟเลี้ยง 24AC/DC หรือ 220-240VAC ปรับตั้งหน่วงเวลาได้ (On delay)

ABB Contactor Timers CT

Timers CT

ABB Accessories Contactor A&AF 6_5

[product_page id=”3995″]
[product]