Images Switch-Disconnectors

ABB Safety and Reliability of control systems 3_1

ABB Manual change-over switches, 3 และ 4 poles รุ่น OT16_C ถึงรุ่น OT125_C

ABB OT Change-over switch ถูกออกแบบมาให้เป็น Switch สับเปลี่ยนระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 แหล่ง เช่น ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากับ Generator หรือระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าสองลูก โดยจะทำการสับเปลี่ยนโดยใช้แรงบิด (Manual Transfer Switches)
ผลิตภัณฑ์สวิตช์ตัดต่อคุณภาพสูงจากเอบีบี ตามมาตรฐาน IEC60947-3 สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล,ห้างสรรพสินค้า, ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ที่ต้องการอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ทั้งจากผู้ปฏิบัติงาน, สั่งกึ่งควบคุมอัตโนมัติโดยควบคุมจาก PLC หรือปุ่มกดระยะไกล หรือทำงานแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

สถานที่ติดตั้ง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สลับไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง
เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเกิดปัญหา ABB Manual change-over switches
– อาคารพาณิชย์
– ธนาคาร
– สถานีสูบน้ำ
– แหล่งสำรองข้อมูล
– อุปกรณ์โทรคมนาคม

ABB Manual change-over switches

ABB Plastic enclosed switch-disconnectors 3_2

ABB Manual change-Over Switch OT16_C-OT125_C 3_16

[product_page]
[product]