ท่อเหล็ก Panaconic White Conduits Center

ท่อเหล็ก PANASONIC White Conduit EMT

ท่อเหล็กพานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟพานาโซนิค

ท่อ Panasonic Conduit EMT ท่อบาง ท่อเหล็กร้อยสายไฟ พานาโซนิค ชนิด ท่อโลหะบาง EMT (Electrical Metallic Tubing) ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบด้วยอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว ปลายท่อเรียบทั้ง 2 ด้านไม่สามารถทำเกลียวได้ มาตรฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวระบุชนิด และขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ Panasonic Conduit EMT ปัจจุบันมีขนาดตั้งแต่ 1/2″ – 2″ และยาวท่อนละ 10 ฟุตหรือประมาณ 3 เมตร ดังรูป
ท่อ Panasonic Conduit EMT ใช้เดินลอยในอากาศ หรือฝังในผนังคอนกรีตได้ แต่ห้ามฝังดิน หรือฝังในพื้นคอนกรีต ในสถานที่อันตราย ระบบแรงสูง หรือบริเวณ ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ ขนาดท่อที่มีขายในท้องตลาดคือ 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ การดัดท่อชนิดนี้ใช้ bender ที่มีขนาดเท่ากัน สำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้ข้อโค้งสำเร็จรูป ที่วางขายทั่วไปได้เช่น โค้ง 90 องศา เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลท่อ Panasonic Conduit EMT แสดงดังตาราง ( ของ NIPPON white conduit )

ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti-Corrosion Coating) ทำให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ผนังภายในท่อเคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) ด้วยความร้อน ทำให้ท่อปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน และช่วยให้การร้อยสายไฟสามารถทำได้อย่างราบรื่น

ท่อ Panasonic Conduit EMT ท่อบาง

ท่อเหล็ก pana

[product_page id=”6297″]