ABB Switch-Disconnectors OT16-OT125

Images Switch-Disconnectors

ABB Safety and Reliability of control systems 3_1

ABB Switch-disconectors 3 และ 4 poles รุ่น OT16 ถึงรุ่น OT125

อุปกรณ์ ABB OT Switch ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ ABB Switch-disconnectors ที่สามารถ ON-OFF ตัดต่อวงจรออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ (lsolated) ป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยสูงสุดด้วย มาตรฐาน IEC 60947-3 โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้

ABB OT Load Break Switch ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้
– ทำหน้าที่เป็นเมนสวิตซ์ของงระบบควมคุมวงจรในตู้เมนจ่ายไฟ (MDB หรือ MCC)
– ทำหน้าที่เป็นเมนสวิตซ์ของระบบ Capacitor Bank
– ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดต่อไฟจากหม้อแปลงมายังตู้เมนจ่ายไฟ (MDB)
– ทำหน้าที่เป็น Switch-disconnector หน้าคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ สายพานลำเลียง ปั๊มน้ำ หรือเครื่องจักรต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยและป้องกันอุบิเหตุที่จะเกิดขึ้นในงานซ่อมบำรุง

ABB OT Switch

ABB Plastic enclosed switch-disconnectors 3_2

ABB Switch-Disconnectors OT 3_8

ABB Switch-disconnectors 3-4 poles OT16-OT125

ABB OT16-OT125 Switch Base and DIN-rail mountion

1,300.00฿6,200.00฿

Available in stock
Clear

Detail ABB Switch-disconnectors 3-4 poles OT16-OT125

Additional Information

ขนาดแอมป์

125A, 16A, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A

โพล

3-poles, 4-poles

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ABB OT16-OT125 Switch Base and DIN-rail mountion”