• You've just added this product to the cart:

  ABB ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต SCP

  ABB Consumer Unit SCP
  Sale
  ABB Consumer Unit SCP
  0 out of 5

  ABB ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต SCP

  คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น SCP ใช้สำหรับติดตั้งรวมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าต่างๆ เหมาะสำหรับบ้าน และอาคารพาณิชย์ ตามมาตรฐาน IEC60439-1 มีขนาดให้เลือกทั้ง7, 10, 14, 16 และ 20 วงจร (รวมเมนเบรกเกอร์) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า

  *ราคาเปลี่ยนแปลงตามขนาดการใช้งาน

  1,245.00฿3,281.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  ABB เทอร์มินอลบล็อค SPE2

  ABB Consumer Unit SPE2
  Sale
  ABB Consumer Unit SPE2
  0 out of 5

  ABB เทอร์มินอลบล็อค SPE2

  เทอร์มินอลบล็อครุ่น SPE เหมาะกับการใช้ติดตั้งแยกจุดที่ต้องการป้องกัน และควบคุมวงจรไฟฟ้า มีให้เลือกทั้งรุ่น 2 ช่อง และ 4 ช่อง
  – ABB เทอร์มินอลบล็อคSPE2+RCCBs ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
  – ABB เทอร์มินอลบล็อคSPE2+MCBs ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

  340.00฿ 289.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  ABB เทอร์มินอลบล็อค SPE4

  ABB Consumer Unit SPE4
  Sale
  ABB Consumer Unit SPE4
  0 out of 5

  ABB เทอร์มินอลบล็อค SPE4

  เทอร์มินอลบล็อครุ่น SPE เหมาะกับการใช้ติดตั้งแยกจุดที่ต้องการป้องกัน และควบคุมวงจรไฟฟ้า มีให้เลือกทั้งรุ่น 2 ช่อง และ 4 ช่อง
  – ABB เทอร์มินอลบล็อคSPE2+RCCBs ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
  – ABB เทอร์มินอลบล็อคSPE2+MCBs ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

  460.00฿ 391.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-CL200Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Lug
  Sale
  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Lug
  0 out of 5

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-CL200Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Lug ขนาด 200 แอมป์ มีขนาดให้เลือกทั้ง 12, 24, 36 และ 48
  * ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์
  ** ตู้โหลดเซ็นเตอร์สามารถใส่เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น SH200, S200, S200M, DSE201 และ DSE201M
  *** ตู้โหลดเซ็นเตอร์ DB12, 24, 36 และ 48MC200 Formula จะต้องใช้กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 125A เท่านั้น ถ้าจะเลือกใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีค่ากระแสใช้งานมากกว่า 125A
  ต้องเลือกใช้ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น DB 24, 36 และ 48 MC250 Formula ร่วมกับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A2
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 250

  *ราคาตู้โหลดเซ็นเตอร์เปลี่ยนแปลงตามขนาดการใช้งาน

  6,103.00฿10,582.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-CL250Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Lug
  Sale
  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Lug
  0 out of 5

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-CL250Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Lug ขนาด 250 แอมป์ มีขนาดให้เลือกทั้ง 12, 24, 36 และ 48
  * ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์
  ** ตู้โหลดเซ็นเตอร์สามารถใส่เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น SH200, S200, S200M, DSE201 และ DSE201M
  *** ตู้โหลดเซ็นเตอร์ DB12, 24, 36 และ 48MC200 Formula จะต้องใช้กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 125A เท่านั้น ถ้าจะเลือกใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีค่ากระแสใช้งานมากกว่า 125A
  ต้องเลือกใช้ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น DB 24, 36 และ 48 MC250 Formula ร่วมกับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A2
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 250

  *ราคาตู้โหลดเซ็นเตอร์เปลี่ยนแปลงตามขนาดการใช้งาน

  9,775.00฿12,197.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-MC200Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Circuit Breaker
  Sale
  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Circuit Breaker
  0 out of 5

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-MC200Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 125 แอมป์ Formula A1 3โพล มีขนาดให้เลือกทั้ง 12, 24, 36 และ 48 ใช้กับเมนเบรกเกอร์ รุ่น MCCB Formula A1 ค่ากระแสใช้งานสูงสุด 125แอมป์
  * ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์
  ** ตู้โหลดเซ็นเตอร์สามารถใส่เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น SH200, S200, S200M, DSE201 และ DSE201M
  *** ตู้โหลดเซ็นเตอร์ DB12, 24, 36 และ 48MC200 Formula จะต้องใช้กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 125A เท่านั้น ถ้าจะเลือกใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีค่ากระแสใช้งานมากกว่า 125A
  ต้องเลือกใช้ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น DB 24, 36 และ 48 MC250 Formula ร่วมกับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A2
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 250

  *ราคาตู้โหลดเซ็นเตอร์เปลี่ยนแปลงตามขนาดการใช้งาน

  6,672.00฿11,152.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-MC250Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Circuit Breaker
  Sale
  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Main Circuit Breaker
  0 out of 5

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ABB DB-MC250Formula

  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 250 แอมป์ Formula A1 3โพล มีขนาดให้เลือกทั้ง 24, 36 และ 48 ใช้กับเมนเบรกเกอร์ รุ่น MCCB Formula A2 ค่ากระแสใช้งานสูงสุด 250แอมป์
  * ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์
  ** ตู้โหลดเซ็นเตอร์สามารถใส่เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น SH200, S200, S200M, DSE201 และ DSE201M
  *** ตู้โหลดเซ็นเตอร์ DB12, 24, 36 และ 48MC200 Formula จะต้องใช้กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 125A เท่านั้น ถ้าจะเลือกใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีค่ากระแสใช้งานมากกว่า 125A
  ต้องเลือกใช้ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น DB 24, 36 และ 48 MC250 Formula ร่วมกับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A2
  ซึ่งมีค่ากระแสใช้งานสูงสุดที่ 250

  *ราคาตู้โหลดเซ็นเตอร์เปลี่ยนแปลงตามขนาดการใช้งาน

  10,684.00฿13,404.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCBO DSE201

  ABB RCBO DSE201
  Sale
  ABB RCBO DSE201
  0 out of 5

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCBO DSE201

  – อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCBO DSE201 1P
  – มีหน้าที่ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่วไฟดูดถึงขนาด 0.03 แอมแปร์ (30 มิลลิแอมแปร์)
  – ปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้งาน ติดตั้งได้ทั้งในตู้ Consumer Unit
  – ตู้ควบคุมต่างๆ ที่เป็นระบบรางปีกนก (ราง Din)
  * ราคาจะเปลี่ยนไปตามกระแสการใช้งาน

  2,525.00฿2,754.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB FH202

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB 2P FH202
  Sale
  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB 2P FH202
  0 out of 5

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB FH202

  – อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB FH202
  – มีหน้าที่ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่วไฟดูดถึงขนาด 0.03 แอมแปร์ (30 มิลลิแอมแปร์)
  – ปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้งาน ติดตั้งได้ทั้งในตู้ Consumer Unit
  – ตู้ควบคุมต่างๆ ที่เป็นระบบรางปีกนก (ราง Din)
  * ราคาจะเปลี่ยนไปตามกระแสการใช้งาน

  2,346.00฿4,364.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB FH204

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB 4P FH204
  Sale
  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB 4P FH204
  0 out of 5

  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB FH204

  – อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ABB RCCB FH204 4P
  – มีหน้าที่ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่วไฟดูดถึงขนาด 0.03 แอมแปร์ (30 มิลลิแอมแปร์)
  – ปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้งาน ติดตั้งได้ทั้งในตู้ Consumer Unit
  – ตู้ควบคุมต่างๆ ที่เป็นระบบรางปีกนก (ราง Din)
  * ราคาจะเปลี่ยนไปตามกระแสการใช้งาน

  4,016.00฿6,545.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCBs S201M

  ABB MCB ABB MCB S201M
  Sale
  ABB MCB ABB MCB S201M
  0 out of 5

  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCBs S201M

  – ABB MCBs S201M Miniature Circuit Breaker (MCBs)
  – ป้องกันการใช้กระแสไฟเกินกำหนด (Overload)
  – ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
  – เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กหรือลูกย่อยที่ใช้ในการป้องกันวงจรไฟฟ้า เช่น วงจรแสงสว่างหรือวงจรเต้ารับ (ปลั๊กไฟ) รวมไปถึงระบบป้องกันภายในโรงงานอุตสาหกรรม

  * ราคาจะเปลี่ยนไปตามกระแสการใช้งาน

  480.00฿718.00฿
 • You've just added this product to the cart:

  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCBs S202M

  ABB MCB ABB MCB S202M
  Sale
  ABB MCB ABB MCB S202M
  0 out of 5

  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCBs S202M

  – ABB MCBs S202M Miniature Circuit Breaker (MCBs)
  – ป้องกันการใช้กระแสไฟเกินกำหนด (Overload)
  – ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
  – เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กหรือลูกย่อยที่ใช้ในการป้องกันวงจรไฟฟ้า เช่น วงจรแสงสว่างหรือวงจรเต้ารับ (ปลั๊กไฟ) รวมไปถึงระบบป้องกันภายในโรงงานอุตสาหกรรม

  * ราคาจะเปลี่ยนไปตามกระแสการใช้งาน

  777.00฿1,304.00฿